Asansör kazalarında yönetici de yargılancak

Apartman yöneticileri, 15 Ocak 2004`te yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca asansör kazalarında 3 aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ancak bu uygulamadan çok sayıda apartman yöneticisinin haberi yok. Söz konusu yönetmelikten önce kazalardan ruhsatı veren belediyeler sorumlu tutuluyordu. Belediyeler ise yükümlülüğü asansörün yapımı ve bakımını üstlenen firmaya atıyordu. Ancak çoğu zaman bu tür kazalar dava konusu bile olmuyordu.

Asansör Standartları

Asansör Standartları

Türk Standartları / TS - TS EN - TS ISO
Avrupa Standartları / EN
Uluslar Arası Standartlar / ISO

Standart Adı / Yayım Tarihi

TS 10922 EN 81-1 / Nisan 2001
Asansörler - Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları - Bölüm 1: Elektrikli Asansörler
EN 81-1
Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 1: Electric lifts
ISO 4101
Drawn steel wire for elevator ropes - Specification

Asansör Terimleri

Ani frenlemeli güvenlik tertibatı : Kılavuz raylar üzerindeki frenleme hareketi ani olan paraşüt sistemi

Araç asansörü (automobile elevator) — Kabini ticari olmayan motorlu araçları taşıyacak boyutlarda yapılmış asansör.

Asansör (elevator) — Boyutları ve yapımı itibarıyla insanları da içine alacak bir kabini olan, tam düşey veya tam düşey doğrultuya 15 dereceden daha az eğimli olabilen kılavuz raylar arasında belli duraklara insan ve yük taşıyan bir araçtır.

Asansör boşluğu (elevator hoistway) — Kabin ve eğer varsa karşı ağırlığın içinde hareket ettiği boşluktur. Bu boşluk; kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.

Asansör Kuyusu : Kabin ve varsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk. Bu boşluk genellikle kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.

Beyan Hızı (rated speed): Asansörün tasarımlandığı, mt/sn olarak ifade edilen kabin hız değeri.

Beyan yükü : Asansörün tasarımlandığı taşıma yükü değeri

Dengeleme Ağırlığı : Kabin ağırlığının tümünü yada bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu yapan kütle

Elektrik güvenlik zinciri : Seri olarak bağlı olan elektirk güvenlik cihazlarının tümü

En küçük halat kopma yükü : Halat anma çapının karesi ile, halat tellerinin anma dayanımı ve halat yapısına bağlı bir katsayının çarpımına eşittir.

Etek: Kabin eşiği veya durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün bir kısımdır.

Güvenlik Tertibatı (safety gear) : Aşağı doğru aşırı hız kazanma veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını frenleyerek sabit tutan , mekanik bir tertibat.

Hız regülatörü (overspeed governor) : Asansör belli bir hıza ulaştığında tahrik tertibatını devre dışı bırakan ve gerektiğinde güvenlik tertibarını çalıştıran bir düzen

İskelet : Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını taşıyan, askı halatlarına bağlantılı metal çerçeve. Bu iskelet kabin duvarlarının bir parçası da olabilir.

Kabin: Asansörün insan ve/veya yükleri taşıyan bir parçası

Kabin bükülgen kablosu : Kabin ile kumanda tablosu arasındaki bağlantıyı sağlayan bükülgen kablo

Karşı ağırlık : Sürtünme ile tahriki sağlayan bir kütle

Kaymalı Güvenlik Tertibatı : Kılavuz rayları etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştiği, kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındığı bir güvenlik tertibatı.

Kılavuz Raylar : Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden asansör kısımları

Kilit Açılma Bölgesi : Durak kapısı kilidinin açılmasına izin verilebilmesi için, kabin tabanının durak seviyesinin altında ve üstünde bulunması gereken bölge

Kullanıcı : Asansörden yararlanan kimse

Kullanılabilir Kabin alanı : Döşemeden 1 mt. yükseklikte ölçülen, asansörün çalışması sırasında yolcu ve yüklerin yararlanabileceği alan.

Kuyu alt boşluğu : Kabinin gittiği en alt durak seviyesinin altındaki asansör kuyusu kısmı

Kuyu üst boşluğu : Kabinin gittiği üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmı
Lamine Cam : 2 veya daha fazla cam tabakasından her birinin palstik bir madde ile birleştirilmesiyle meydana gelen güvenlik camı

Makara dairesi : Tahrik makinasının bulunmadığı, ancak makaralrın bulunduğu, hız regülatörü ve elektrik tertibatının bulunabileceği oda.

Makina dairesi : Makina veya makinaların bulunduğu oda

Otomatik seviyeleme : Asansör durduktan sonra, yükleme ve boşaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviyesinin ayarlanması.

Regülatör Halatı : Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatını çalıştırmak için kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına bağlanan yardımcı halat.

4 kişilik asansöre 10 kişi binince...

İstanbul Çekmeköy'de 4 kişilik asansöre 10 kişi binen bir grup facianın eşiğinden döndü. Aşırı yük nedeniyle hızla aşağıya düşen asansör şans eseri zemin katta durdu. Asansörde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

 

Diğer Makaleler...